Category Archives: Uncategorized

Cờ tướng là gì? Cách di chuyển của quân cờ trong cờ tướng

Theo sử sách, trong thế kỷ thứ 5 hoặc thế kỷ thứ 6, người Ấn Độ đã sáng chế ra một loại cờ cổ xưa, gọi là “Saturanga”. Và trong giai đoạn thế kỷ thứ 7, “Saturanga” mới được đưa tới phương Tây, trở thành “Cờ Vua”, còn khi cờ hiện diện tới phương Đông […]